کارورزی در کارگاه تعمیرات موبایل

  1. تاریخ شروع شنبه هر هفته ساعت برگزاری به انتخاب کارآموز
  2. تمامی دوره ها در شرکت موبایل تحت نظر بهترین اساتید به همراه کار عملی تعمیرات برگزار می شود
  3. زمان پایان تمامی دوره های فوق تا یادگیری کامل کارآموزان می باشد

دوره خصوصی + کارورزی مدت دوره ۱۰۰ ساعت مبلغ شهریه ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان


دوره فوق تخصصی موبایل اندروید و آیفون + کارورزی مدت دوره ۴۰۰ ساعت مبلغ شهریه ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان


دوره فوق تخصصی آیفون + کارورزی مدت دوره ۱۵۰ ساعت مبلغ شهریه ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان


دوره فوق تخصصی نرم افزار اندروید و آیفون مدت دوره ۵۰ ساعت مبلغ شهریه ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان


دوره تخصصی تعویض و پروگرم هارد مدت دوره ۴۰ ساعت مبلغ شهریه ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان